Αγαπάμε το “Πράσινο Χρώμα”

Αγαπάμε το “Πράσινο Χρώμα”

Φροντίζοντας για εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση της χρήσης του νερού και διαχείριση αποβλήτων. Στηρίζουμε την τοπική και ελληνική οικονομία, επιλέγοντας ελληνικά προϊόντα όπου αυτό είναι εφικτό, και ενισχύουμε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.